Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaikai, paliesti tėvų alkoholizmo problemos – keletas pasvarstymų

Review

Atlikti tyrimai išsamiai apibūdina tėvų alkoholizmo poveikį vaikams: jiems kyla grėsmė tapti priklausomiems nuo alkoholio ar kitų medžiagų, be to, gali pasireikšti emocinių, nerimo, elgesio sutrikimų, psichologinių problemų. Dažniausiai šie sutrikimai siejami su tėvų priklausomybe. Tačiau ne pati priklausomybė savaime, o su tėvų priklausomybe susiję rizikos faktoriai – disharmonija ir smurtas šeimoje, finansiniai sunkumai, socialinė izoliacija bei jų sąveika – sukuria vaikams pavojingą aplinką ir turi įtakos jų vystimuisi.
Profesionalai dažniausiai atkreipia dėmesį į vaikus, turinčius akivaizdžių problemų, susiejamų su tėvų alkoholizmu. Tai lemia įsitikinimą, kad visi vaikai, augantys alkoholizmu sergančioje šeimoje, yra paveikti ir visus vaikus tėvų alkoholizmas veikia vienodai. Vis dėlto išsamesni tyrimai rodo platų galimų padarinių spektrą: nepaisant tėvų alkoholizmo, vieni vaikai vystosi visiškai normaliai, o kiti patiria sunkių psichinių, fizinių, socialinių problemų. Apie 60 % vaikų, augančių alkoholizmu sergančiose šeimose, nepatiria arba patiria nežymių, trumpalaikių padarinių. Tačiau nereikia galvoti, kad jie visiškai nepaveikti, tiesiog nerodo aiškių simptomų. Specialistai, dirbantys su vaikais, susiduriančiais su tėvų alkoholizmu, turi vengti egzistuojančio heterogeniškumo įvaizdžio. Tėvų priklausomybės dar neleidžia daryti išvados, kad vaikai patiria problemų, todėl ne visiems vaikams reikia specialistų pagalbos.
Specialistų pastangos pasiekti vaikus, kuriems būtina profesionali pagalba, dažnai nesėkmingos. Todėl jie privalo apsvarstyti šiuos faktorius: 1. Identifikuoti vaikus, kuriems pagalba tikrai reikalinga. 2. Motyvuoti tėvus gydytis priklausomybę ir suteikti vaikams aiškų leidimą, atvirai kalbėti apie savo patirtį. 3. Įvertinti sąmoningumo stygių; tėvų nesąmoningumas trukdo padėti vaikui, nes tėvai dažnai galvoja, kad jų elgesys neturi vaikui jokios įtakos. 4. Atpažinti neigiamas emocijas: tėvų gėda ar baimė prarasti vaikų globos teisę arba vaikų baimė prarasti tėvus užkerta kelią pagalbai, nes vaikai išmoksta nekalbėti apie tai, kas vyksta namuose. Todėl svarbu, kad į pagalbą vaikui specialistai įtrauktų ir tėvus.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"