Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Pirmajam metų numeriui straipsniai teikiami iki vasario 1 dienos.

Antrajam metų numeriui straipsniai teikiami iki rugsėjo 1 dienos.


Kalbos taisyklingumo. Priimami tik taisyklinga lietuvių kalba parašyti straipsniai. Pageidautina, kad straipsnio kalbą būtų patikrinęs lietuvių kalbos redaktorius.

Aprobavimo ir kokybės. Straipsnį recenzuos mokslininkai ir praktikai. Straipsnio vertinimas remiasi keliais esminiais kriterijais: ar analizė aktuali socialinio darbo praktikai, ar pagrįsta, ar analizuojami problemų sprendimo būdai, metodai, ar straipsnio medžiaga originali ir autentiška, ar laikomasi etinių reikalavimų, ar vartojama tinkama profesinė kalba.

Techniniai. Straipsnių imtis – ne daugiau kaip 6 000 žodžių, anotacijai skiriama 50 žodžių, santraukai anglų kalba – nuo 250 iki 300 žodžių.

Struktūros. Straipsnį turi sudaryti anotacija, įvadas, analizė, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas (jame pateikiami tik tekste nurodyti šaltiniai), santrauka anglų kalba, duomenys apie autorių (vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, adresas, telefonas, el. paštas).
 
Citavimo ir literatūros nuorodų stilius: pagal APA reikalavimus, http://biblioteka.vdu.lt/bibliografines-nuorodos

 

pdf-icon Pavyzdinio straipsnio maketas

doc-icon Recenzijos forma

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"