Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Mūsų žurnalo misija ir vertybės remiasi Tarptautinės socialinių darbuotojų federacijos socialinio darbo samprata. Socialinis darbas apibūdinamas kaip profesija, skirta skatinti socialinius pokyčius ir spręsti žmonių santykių problemas, be to, įgalinti ir išlaisvinti žmones stiprinant jų gerbūvį.
Žurnalu „Socialinis darbas. Patirtis ir metodai“ siekiama stiprinti socialinio darbo profesinį tapatumą, straipsniuose profesionaliai analizuojant socialinio darbo patirtis ir metodus.
Tarptautinė socialinių darbuotojų federacija pagrindinėmis socialinio darbo vertybėmis įvardija socialinį teisingumą ir žmogaus teises. Mūsų žurnalo misija ir yra tvirtinti šias vertybes socialinio darbo praktikoje ir teorijoje. Mums ypač svarbu, kad žurnale spausdinami straipsniai būtų grindžiami socialinio teisingumo ir žmogaus teisių vertybėmis.
Žurnalo misija yra ieškoti socialinių problemų sprendimo, siekti suprasti visuomenės įvairovę, analizuoti gerąsias praktikas, pristatyti pokyčių metodus, plėtoti įgalinančios socialinės veiklos idėjas. Tokiu būdu, žurnalas yra nuolat kuriamas socialinio darbo žinių forumas, prisidedantis prie profesijos tapatumo konstravimo bei prie socialinės gerovės kūrimo.

 

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"