Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Studentų mokymasis praktikoje: socialinio darbo studentų ir praktikos vadovų vertinimas

Review

Straipsnyje nagrinėjamos socialinio darbo studijų programos studentų mokymosi praktikoje charakteristikos, susijusios su edukacine ir mokymosi aplinkomis, mokymosi patirties ir pasiekimų vertinimu, praktikos vadovo kompetencija. Straipsnyje pristatomi tyrimo, kuriame dalyvavo Mykolo Romerio universiteto studentai ir socialiniai darbuotojai (studentų praktikos vadovai), radiniai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"