Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Ankstyvo romų vaikų pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija: švietimo ir socialinės politikos sąveika

Review

Naudojant kiekybinės apklausos, dvejų metų etnografinio tyrimo vienoje iš Vilniaus mokyklų ir Kirtimų gyvenvietėje bei kokybinių interviu duomenis, straipsnyje analizuojamas romų vaikų įsitraukimas į ugdymo procesą ir pasitraukimas iš jo. Nors kalbant apie romų vaikų mokymąsi neretai pabrėžiama, kad ankstyvą vaikų iškritimą iš mokyklų nulemia kultūriniai romų bendruomenės bruožai, tyrimo rezultatai rodo, jog svarbu atsižvelgti į sunkumus, su kuriais vaikai susiduria mokykloje, ir į visų vaiko teisę į išsilavinimą turinčių užtikrinti veikėjų (tėvų, mokyklos darbuotojų, VTAT specialistų, socialinių darbuotojų ir kt.) bendradarbiavimo svarbą ugdant vaiką. Straipsnyje aptariamos romų vaikų ankstyvo pasitraukimo iš mokyklos priežastys, ypatingą dėmesį skiriant tėvų, švietimo sistemos darbuotojų ir socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojų vaidmeniui šiame procese.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"