Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Save žalojusių ir savęs nežalojusių nuteistųjų vidinės darnos ir savigarbos ypatumai

Review

Savęs žalojimas įkalinimo įstaigose sunkina reabilitacinį darbą, todėl ieškoma kognityvinių asmenybės struktūrų, kurias įmanoma koreguoti. Tyrime dalyvavo 285 nuteistieji. Rezultatai rodo, kad save žalojantiems, taip pat vyresnio amžiaus asmenims, įvykdžiusiems smurtinius nusikaltimus ir nuteistiems ilgesniam laikui, labiausiai reikia specialistų pagalbos – socialinių kompetencijų ugdymo ir kitokios vidinę darną skatinančios paramos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"