Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Viltis pagal teologinio esencializmo ir socialinio konstruktyvizmo paradigmas: nuteistųjų vilties patirtys krikščioniškojo atsivertimo kontekste

Review

Straipsnyje aptariamas dvasinis socialinio darbo kontekstas, gilinamasi į vilties ir tikėjimo į Dievą reiškinius įkalintų asmenų gyvenime. Pateikiami kokybinio tyrimo X pataisos namuose rezultatai. Straipsnyje viltis konceptualizuojama remiantis teologinio esencializmo ir socialinio konstruktyvizmo paradigmomis, analizuojamos nuteistųjų vilties prasmės, patyrus religinį atsivertimą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"