Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Specialistų ugdymas ir rengimas veikti socialinio darbo lauke: Socialinis pedagoginis požiūris

Review

Socialinio darbo ir praktinės veiklos klausimai nagrinėjami pasitelkus praktiką analizuojančius ir kuriančius teorinius konceptus. Šiame straipsnyje pristatomas socialinės-pedagoginės perspektyvos socialinio darbo lauke konceptas, kuris aktualizuoja veiklos socialinio darbo lauke socialinę dimensiją. Šis konceptas sudaro teorinį pagrindą socialinio darbo specialistų rengimui Lodzės universiteto Socialinės pedagogikos katedroje. Toks specialistų rengimas formuoja veikiantį subjektą, kuris praktikos proceso metu įgyja profesionalių vertybių.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"