Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Benamių vyrų patirtys: Atvejai iš nakvynės namų

Review

Straipsnyje aptariamas benamystės ir socialinio darbo teorinis aspektas, pateikiami empiriniai duomenys apie benamių vyrų vaikystės prisiminimus, patekimą į nakvynės namus, dabartinį jų gyvenimą bei palaikomus socialinius ryšius. Socialiniai ryšiai suprantami kaip apimantys žmogaus emocinę, psichologinę, dvasinę savijautą, kitų žmonių mums teikiamą paramą, o šių ryšių turėjimas / naujų užmezgimas gali padėti žmonėms, atsidūrusiems sudėtingose gyvenimo situacijose, greičiau įveikti benamystę.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"