Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinės sąveikos tarp judėjimo negalią turinčių ir neturinčių visuomenės narių ypatumai

Review

Šiame straipsnyje, pasitelkiant Alfredo Schützo sociologinį fenomenologinį žvilgsnį ir asmenines judėjimo negalią turinčių žmonių naracijas, atskleidžiama, kaip vežimėliu judantys asmenys išgyvena ir patys interpretuoja probleminius santykius su įgaliais visuomenės nariais. Pagrindinis veiksnys, sąlygojantis tarp jų egzistuojančią intersubjektyvaus supratimo stoką ir komunikacinius nesklandumus, yra skirtingos natūralaus pasaulio vaizdo ir interpretacijų sistemos, kuriomis
vadovaujasi šių grupių nariai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"