Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Savarankiškumas – socialinės globos įstaigoje gyvenančių vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės veiksnys

Review

Straipsnyje aptariami socialinės globos įstaigose gyvenančių vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės veiksniai. Detaliau pristatytas atlikto kokybinio tyrimo
fragmentas. Tyrimas buvo planuojamas ir vykdomas laikantis konstruktyvistinės grindžiamosios teorijos gairių. Atskleista, kad savarankiškų sprendimų priėmimas
yra pagrindinis ir svarbiausias socialiai globojamų vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės veiksnys.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"