Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Migracija lyčių aspektu – lietuvės moterys, (nelegaliai) dirbančios vokiečių namų ūkiuose: pasekmės šeimoms čia ir ten

Review

Straipsnyje pristatomi kokybinio tyrimo rezultatai globos globalizacijos kontekste. Buvo tiriamos moterų, globojančių pagyvenusius asmenis vokiečių šeimose, patirtys. Kaip dalis globalizacijos proceso, tradicinės moterų veiklos globos ir reprodukcijos srityse yra nuvertinamos ir marginalizuojamos dėl nemokamo, nelegalaus ir stipriai išnaudojančio darbo. Nelegaliai globos darbą dirbančios moterys patiria baimės ir nesaugumo jausmą. Šioms išnaudotojiškoms globos praktikoms galima užkirsti kelią. Europos Sąjungos šalyse šalių narių gyventojai gali labai nesunkiai užsiregistruoti kaip komercinė įmonė arba kaip laisvai samdomi darbuotojai. Be to, daug galimybių atsiveria dirbant su šeima, tiek su darbdavio šeima, kuri gali mokytis tapti gerais darbdaviais, tiek su pačios moters šeima, stiprinant jos socialinius ryšius ir ryšius su jos šeima, likusia tėvynėje. Norint nutraukti mafijinio kriminalinio pobūdžio nelegalaus darbo veiklą, būtina Lietuvoje plėtoti aktyvios darbo rinkos politiką legalizuojant ir profesionalizuojant globos veiklas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"