Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Bendruomenės pareigūno pareigybė: teisėtvarkos ir socialinio darbo vaidmenų derinimas

Review

Europos policijos pareigūnų chartijoje teigiama, kad policijos veikla yra visuomeninė paslauga, garantuojanti ir sauganti visų piliečių teises bei laisves, tarnaujanti
visuomenei. Siekiant tiesiogiai bendrauti su bendruomenėmis ir spręsti jų problemas, 2012 metais Lietuvoje buvo įsteigta bendruomenės pareigūno pareigybė. Šis mokslinis straipsnis nagrinėja socialinio darbo identiteto klausimą teisėtvarkos sistemoje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"