Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbuotojo ir agresyviai besielgiančio kliento sąveika socialiniame darbe

Review

Straipsnio tikslas – aptarti socialinio darbuotojo ir agresyvaus elgesio kliento sąveiką, identifikuoti socialinių darbuotojų patiriamo agresyvaus elgesio pobūdį, nustatyti agresyvaus elgesio valdymo galimybes socialinio darbo praktikoje ir identifikuoti darbuotojo vidinės darnos reikšmę kliento agresyvaus elgesio valdymui.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2022. "Social work: experience and methods"