Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Globėjo, besirūpinančio alzheimerio liga sergančiu artimuoju, streso įveikimas

Review

Kiekvienais metais daugėja sergančiųjų Alzheimerio liga. Dažniausiai jie globojami namuose, šeimos narių, kurie susiduria su praktiniais sunkumais, emocinėmis ir socialinėmis problemomis. Sergančiojo globa neatsiejama nuo nuolat patiriamo streso. Straipsnyje pristatomi rezultatai tyrimo, kuriuo siekta išsiaiškinti, kaip neformalus globėjas, besirūpinantis Alzheimerio liga sergančiu artimuoju, bando įveikti globos proceso metu kylantį stresą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"