Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Vaikaičių vertybių sistemos, susiformavusios iš bendravimo su seneliais patirties, ypatumai: kokybinė analizė

Review

Straipsnyje analizuojamos vaikaičių vertybės, susiformavusios iš bendravimo su seneliais patirties, atkreipiant dėmesį į bendravimą tarp kartų lemiančius ypatumus. Kokybiniame tyrime dalyvavo dvylika vyresnio amžiaus paauglių, kurie buvo apklausti naudojant pusiau struktūruotą interviu. Vertybės buvo analizuojamos remiantis kartų solidarumo modeliu ir M. Rokeacho (1973) universalių vertybių sąrašu. Rezultatai atskleidė, jog vaikaičiai, atsižvelgdami į bendravimo su seneliais patirtį, yra suformavę vertybių sistemą, atskleidžiančią kartų solidarumo koncepciją.
Pagrindiniai žodžiai: senelystė, vertybės, vertybių sistema, vaikaičiai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"