Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Gyvenimas „tai kaip siekiamybė, kaip ėjimas“: paauglių egzistencinės temos

Review

Egzistencinių temų iškėlimas ir diskutavimas gyvenimo prasmės klausimais dirbant su paaugliais yra labai svarbus, kadangi paauglystė – tai sudėtingas asmenybės raidos etapas, kurio metu dažnai siekiama atsakyti į tokius klausimus, nes paieškos arba rasti atsakymai į juos sudaro pagrindą tolimesniam asmenybės vystymuisi. Straipsnyje siekiama atskleisti paauglių egzistencinį patyrimą analizuojant svarbiausias egzistencines temas. Šiam tiksliui realizuoti buvo pasirinktas veiklos tyrimas dalyvaujant. Tyrimo duomenys buvo renkami pasitelkus grupinės diskusijos ir pusiau struktūruoto interviu metodus. Tyrime dalyvavo aštuoni 16–18 metų paaugliai. Paaugliai atskleidė savo egzistencinį patyrimą išreikšdami savo supratimą ir požiūrį į tokias esmines egzistencines temas kaip laisvė, gyvenimas, gyvenimo prasmė ir vertybės, vienatvė.
Pagrindiniai žodžiai: paaugliai, egzistencinis socialinis darbas, egzistencinės temos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"