Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Savanoriškos veiklos metu įgytų kompetencijų svarba darbo rinkoje: darbdavių nuomonė

Review

Straipsnyje, remiantis Lietuvos ir užsienio autorių teorinėmis įžvalgomis, analizuojama savanorystės samprata skirtinguose kontekstuose, pateikiamos savanorystės fenomeno ir skirtingų požiūrių sąsajos. Atliktu žvalgomuoju tyrimu: pusiau struktūruotu interviu buvo siekiama nustatyti, kokios, darbdavių nuomone, yra reikalingiausios kompetencijos darbo rinkoje. Akcentuojama, kad darbdaviai vis daugiau dėmesio kreipia ne į formalias kompetencijas, būtent įrodantį išsilavinimo dokumentą, o į patirtį ir asmens charakteristiką.
Pagrindiniai žodžiai: savanoriška veikla, neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos, darbo rinka.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"