Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Studentų pilietinis aktyvumas: Lietuvos edukologijos universiteto atvejis

Review

Straipsnyje keliama ir nagrinėjama studentų pilietinio aktyvumo problema. Remiantis tarptautiniais jaunimo pilietiškumo tyrimais ir Lietuvos tyrėjų įžvalgomis, analizuojamos būsimųjų pedagogų pilietinio veiklumo galimybės studijų metais. Teorinės analizės ir empirinio tyrimo duomenų pagrindu formuluojamos tam tikros prielaidos ir įžvalgos apie aktyvaus pilietiškumo ugdymosi ypatumus ir galimybes, studijuojant Lietuvos edukologijos universitete.
Pagrindiniai žodžiai: pilietinis aktyvumas, dalyvavimas, pilietinė galia, studentai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"