Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinės atskirties mažinimo problema Europos parlamento rekomendacijų kontekste

Review

Europos parlamentas yra viena iš svarbiausių ES institucijų, kurios yra atsakingos už socialinės dimensijos tikslų formulavimą ir įgyvendinimą. Vienu iš aktualiausių uždavinių Europos Parlamentas laiko socialinės apsaugos priemonių priderinimą prie realaus minimalaus gyvenimo lygio, taip pat socialinės nelygybės ir atskirties mažinimą šalyse narėse. Socialinės dimensijos stiprinimas bei socialinės atskirties mažinimas Europoje gali sulėtėti ir dėl objektyvių ekonominių sunkumų, kurie šalis nares yra užgulę po 2008–2009 metų ekonominės krizės, kai vis dar nėra reikšmingesnio ekonominės padėties atsigavimo, o naujas ekonominis kritimas vis dar yra įmanomas. Straipsnyje analizuojamas krizės poveikis socialinės atskirties mažinimui Europos Parlamento rekomendacijų kontekste. Straipsnio pabaigoje autorius siūlo socialinės reintegracijos laipsnio nustatymą efektyvesniam socialinės apsaugos administravimui.
Pagrindiniai žodžiai: socialinė atskirtis, ekonominė krizė, Europos Parlamentas, socialinė reintegracija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"