Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Teisinio veiksnumo reforma Lietuvoje: nuo sovietinio konteksto iki šiuolaikinių žmogaus teisių standartų

Review

Remiantis tarptautiniais visų žmonių lygybės prieš įstatymą, pagarbos žmogaus orumui ir vientisumui principais, fizinės ar psichikos negalios asmenys turi tokias pačias teises kaip ir visi kiti asmenys. Lietuvai ratifikavus JT Neįgaliųjų teisių Konvenciją 2010 m., valstybė prisiėmė tarptautinius įsipareigojimus gerbti, užtikrinti ir įgyvendinti įtvirtintus žmogaus teisių standartus, įskaitant dėl lygybės prieš įstatymą užtikrinimo. Straipsnyje analizuojamos 2015 m. kovo 26 d. LR Seimo priimtos naujos Civilinio kodekso bei Civilinio proceso kodeksų nuostatos, kuriomis
siekiama tobulinti galiojančius neveiksnumo ir riboto veiksnumo institutus asmenų su negalia (psichikos, proto) atžvilgiu.
Pagrindiniai žodžiai: žmogaus teisės, lygybė prieš įstatymą, teisinis veiksnumas, žmonių su negalia teisės, nediskriminacija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"