Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Negalios ir seksualumo kaip teisės į kokybišką gyvenimą aspektai socialinių darbuotojų požiūriu

Review

Straipsnyje atskleidžiama negalios ir seksualumo kaip teisės į kokybišką gyvenimą aspektai socialinių darbuotojų požiūriu. Aptariamos proto negalią turinčių asmenų teisės bei visuomenės nuostatos. Analizuojamas seksualumas žmonių, turinčių proto negalią, kontekste. Atskleidžiama socialinių darbuotojų nuomonė apie proto negalią turinčių žmonių seksualumą.
Pagrindiniai žodžiai: seksualumas, proto negalia, socialiniai darbuotojai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"