Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Atstovavimo neįgaliųjų interesams per nevyriausybinių organizacijų veiklas veiksmingumas

Review

Straipsnyje nagrinėjamas neįgaliųjų NVO atstovavimo per NVO veiklas veiksmingumas. Aptariami NVO atstovavimo neįgaliųjų interesams galių santykių kontekste, pasireiškiant galia virš ir galia su, ypatumai. Pristatomi empirinio tyrimo rezultatai, atskleidžiantys atstovavimą neįgaliųjų interesams teikiant įvairias paslaugas. Atskleidžiami veiksniai, lemiantys atstovavimo neįgaliųjų interesams veiksmingumą NVO veiklose; gebėjimas kooperuotis ir atstovavimas žmogaus teisėms.
Pagrindiniai žodžiai: nevyriausybinė organizacija, neįgalieji, atstovavimas interesams.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"