Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Dokumentinis filmas kaip socialinio darbo priemonė: socialinio darbuotojo patirtis

Review

Dėstydama studentams universitete, naudoju dokumentinį filmą „Išlikimas“ (“Survival”). Daugeliui studentų tai pirma proga pamatyti ir išgirsti psichosocialinių sutrikimų turinčius asmenis. Peržiūrėjus filmą, skiriama laiko aptarti savo jausmus ir mintis. Studentai įvardija savo baimes, dvejones, konfrontuoja su psichosocialinės negalios realybe. Būsimiems socialiniams darbuotojams svarbu išreikšti savo jausmus, o dokumentinis filmas yra gera priemonė tam pasiekti. Socialiniams darbuotojams, siekiantiems kovoti su socialine atskirtimi, svarbu suvokti, kad jie gali susidurti su savo mąstymo stereotipais, kurie gali trukdyti darbui. Socialiniai darbuotojai gali išsigąsti psichosocialinių negalių turinčių asmenų, jų bijoti. Jie gali stereotipiškai manyti, kad psichosocialinių negalių turintys asmenys yra pavojingi ir agresyvūs, tad ir atskirti nuo vadinamųjų normaliųjų. Todėl socialinio darbuotojo veikla bus nukreipta keisti neigiamus socialinius vaizdinius, įsivaizdavimus ir stereotipus. Dokumentinis filmas gali būti vertinga priemonė tam tikslui pasiekti.
Pagrindiniai žodžiai: dokumentinis filmas, psichosocialinė negalia, požiūriai, medijos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"