Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Įsitraukimą į azartinius lošimus skatinančių ir mažinančių veiksnių kokybinė analizė

Review

Šiame straipsnyje analizuojami įsitraukimą į azartinius lošimus skatinantys ir mažinantys veiksniai. Tyrime dalyvavo penki asmenys, turintys priklausomybę nuo azartinių lošimų. Apklausa vykdyta taikant pusiau struktūruotą interviu. Duomenys analizuoti naudojant teminę analizę. Tyrimo metu buvo išskirtos keturios azartinius lošimus skatinančios ir mažinančios veiksnių grupės: psichologiniai veiksniai, socialiniai santykiai, materialinė gerovė, gyvenimo būdas.
Pagrindiniai žodžiai: azartiniai lošimai, patologinis lošėjas, teminė analizė.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"