Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Paslaugų diskursų konstravimas socialinio darbo su šeima praktikoje

Review

Šiame straipsnyje socialinis darbas su šeima yra konstruojamas remiantis socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis perspektyva. Šis straipsnis atskleidžia, kokie paslaugų diskursai dominuoja socialinio darbo su šeima praktikoje ir kaip socialiniai darbuotojai konstruoja šeimą, gaunančią socialines paslaugas. Tyrimo metu gauti duomenys prisideda prie žinių kūrimo apie socialinio darbo su šeima paslaugų diskursus Lietuvoje. Straipsnyje pristatoma tik maža dalis disertacijos tyrimo, kuriame dalyvavo 25 socialiniai darbuotojai iš trijų didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, duomenų. Tyrimas atliktas 2014 m. lapkričio – 2015 m. lapkričio laikotarpiu. Tyrimo dalyvių buvo prašoma pasidalinti turima patirtimi, teikiant socialines paslaugas šeimai. Tyrime buvo taikoma kriterinė dalyvių atranka. Duomenų analizė remiasi socialinio konstrukcionizmo idėjomis ir pasitelkia diskursyviosios psichologijos požiūrį, analizuojant paslaugų diskursus, aprašytus pagal Healy (2005). Duomenų analizės dalyje pristatomi du paslaugų diskursai: alternatyvus ir psichologinis. Tyrimo duomenys atskleidžia, jog socialinio darbo su šeima praktikoje dominuoja psichologinis paslaugų diskursas. Socialiniai darbuotojai socialinį darbą su šeima konstruoja per asmens elgesio ir šeimos charakteristikos prizmę. Šeima konstruojama kaip pasyvi, vartojantį alkoholį, neturinti socialinių įgūdžių. Ypač išryškinamas silpnos motinos vaidmuo. Alternatyvus paslaugų diskursas šiame straipsnyje yra analizuojamas per romų tautybės šeimos teises gauti švietimo paslaugas savo vaikams. Analizuojant alternatyvųjį paslaugų diskursą išryškinami galios santykiai, iškilę socialinio darbo su šeima praktikoje tarp skirtingų įstaigų specialistų. Duomenys taip pat atskleidžia, kad moralės dalykai socialiniame darbe su šeima turi būti analizuojami tiek socialinių darbuotojų rengimo procese, tiek praktikoje. Pasiremdamos kitų šalių patirtimi, straipsnio autorės pateikia rekomendaciją inicijuoti ankstyvosios intervencijos paslaugų plėtrą socialinio darbo su šeima praktikoje, kas užtikrintų ilgesnę šeimos gerovę bei sumažintų poreikį šeimoms gauti ilgalaikes socialines paslaugas.

Pagrindiniai žodžiai: socialinis konstrukcionizmas, paslaugų diskursai, socialinis darbas su šeima, socialinės paslaugos.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"