Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Bendradarbiavimo sistemos kūrimas socialinio darbo intervencijos procese: „stengiamės, kad neišeitų į niekur“

Review

Straipsnyje aptariama, kaip stacionarioje psichikos sveikatos įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį apibūdina bendradarbiavimo sistemos kūrimą socialinio darbo intervencijos procese. Tyrimas atskleidė, kad stacionarioje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantys socialiniai darbuotojai reflektuodami savo profesinę patirtį bendradarbiavimo sistemos kūrimą socialinio darbo intervencijos procese apibūdina kaip šeimos įtraukimą į pagalbos procesą ir socialinio pagalbos tinklo organizavimą.

Pagrindiniai žodžiai: bendradarbiaujanti sistema, socialinio darbo intervencija, psichikos sveikata, šeimos įtraukimas, socialinės pagalbos tinklas, bendruomenė.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"