Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Specializuoto psichosocialinio konsultavimo epilepsija sergantiems asmenims koncepcijos pagrindimas

Review

Straipsnio tikslas – aprašyti ir pagrįsti specializuoto psichosocialinio konsultavimo koncepciją, atskleidžiant epilepsijos kaip ligos apibrėžtis klasikinėse sociologijos ir egzistencinės teorijos perspektyvose bei neįgaliųjų teisių aspektu. Straipsnyje analizuojami sergančiųjų epilepsija socialinio gyvenimo apribojimai ir galimybės; sąveikos su socialiniu darbuotoju aspektai, turintys reikšmės neįgaliųjų dalyvavimo visuomenės gyvenime plėtrai.
Pagrindiniai žodžiai: epilepsija, liga, psichosocialinis konsultavimas, neįgaliųjų teisės.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"