Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Kultūriškai priešingų praktikos modelių lyginimas ir susiliejimas: struktūrinis ir naratyvu grįstas socialinis darbas

Review

Struktūrinis ir naratyvu grįstas socialinio darbo praktikos modeliai yra apibendrinami ir palyginami analizuojant socialinio darbuotojo vaidmenį, problemos apibrėžimą ir naudojamas intervencias. Visais analizuotais aspektais nustatyti pastebimi skirtumai tarp šių dviejų modelių. Ypač skiriasi problemos konceptualizavimas. Šie skirtumai paaiškinami Kuno (1962) pastebėjimais, kad skirtingas konceptualias paradigmas struktūruoja, apriboja jų teorinis pagrindas. Nors abu modeliai skirtingai konceptualizuojami ir taikomi, jie pastebimai skiriasi nuo
dominuojančio medicininio „pagalbos“ modelio ir yra svarstomi kaip kultūriškai priešingi arba neigiantys dominuojančią „pagalbos“ kultūrą. Taigi struktūrinio ir naratyvu grįsto socialinio darbo modeliai praktikoje susilieja, keldami iššūkių dominuojančiai socialinio darbo paradigmai.
Pagrindiniai žodžiai: struktūrinis socialinis darbas, naratyvu grįstas socialinis darbas, šeimos terapia socialinio darbo praktikoje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"