Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Integracijos priemonių, teikiamų vienišiems pabėgėliams savivaldybėse, tęstinumo poreikis

Review

Straipsnyje analizuojami pabėgėlių integracios aspektai Lietuvoje, integracios politika ir priemonės. Kokybinio tyrimo metodu siekiama atskleisti integracios priemonių, teikiamų vienišiems pabėgėliams savivaldybėse, tęstinumo poreikį. Tyrime dalyvavo penki socialiniai darbuotojai, besirūpinantys pabėgėlių integracia savivaldybėse. Rezultatai atskleidžia integracios sunkumus ir juos lemiančius veiksnius bei sritis, kuriose vienišų pabėgėlių poreikiams skiriama mažiausiai dėmesio.
Pagrindiniai žodžiai: pabėgėlis, prieglobstį gavęs užsienietis (PGU), PGU integracia

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"