Socialinis darbas

patirtis ir metodai

„ Kada žmogus keičiasi?“ psichologinė, socialinė prevencijos perspektyva

Review

Straipsnyje analizuojama prevencios samprata bei svarba, sprendžiant Lietuvos visuomenės psichikos sveikatos problemas. Pristatomi prevencios lygiai, jų priemonės, prevencinių programų tipai bei efektyvumo rodikliai: ilgalaikiškumas, pritaikymas prie konkretaus žmogaus ar grupės, socialiniai ir psichologiniai gebėjimai kurti šiltą tarpusavio santykį, kombinuoti metodus, derinti žinias, keisti vertybes ir (arba) nuostatas. Ieškant atsakymo į klausimą „Kada keičiasi žmogus?“, aiškėja, kad pokyčiams svarbus tiek tarpasmeninis santykis, tiek suprantamas žinių perteikimas.
Pagrindiniai žodžiai: prevencia, psichologinė bei socialinė prevencios perspektyva, Lietuvos visuomenės psichikos sveikata, prevencinių programų efektyvumo rodikliai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"