Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Psichosocialinio darbo aprašomosios krypties galimybės: link esminių dalykų

Review

Šio straipsnio tikslas yra aptarti vieną esminių socialiniams darbuotojams bei psichologam – psichosocialinio darbo sąvoką. Straipsnyje teigiama, kad fenomenologiniu požiūriu patirtinės asmenų tikrovės atskleidimas yra svarbus psichosocialinio darbo uždavinys, apimantis tiek terapinį, tiek konsultacinį darbą, tiek ir žmogaus mokslo tyrimus. Šio uždavinio svarba yra grindžiama prielaida, kad patirtinė tikrovė yra visuomet reali kiekvienam asmeniui. Tuomet esminis klausimas yra – kaip psichosocialinis darbuotojas (kaip tyrėjas, kaip terapeutas ir kaip konsultantas) gali suprasti ir organizuoti šią patirtinę tikrovę savo kasdieniame darbe? Šiuo požiūriu fenomenologija ir jos hermeneutinė variacija teikia papildančius, o ne prieštaraujančius tarpusavyje teorinius požiūrius į esminę psichosocialinio darbo savybę. Remiantis esmine tokių sąvokų, kaip egzistencinė situacija (duotasis gyvenimo kontekstas), nereflektyvus mąstymas, interpretacija ir aprašymas, analize daroma išvada, kad labiausiai tinkama psichosocialinio darbo orientacija yra aprašomoji, o ne interpretuojamoji (aiškinamoji). Aprašymas visuomet apima ir interpretaciją kaip nereflektyvų mąstymą. Vertinant psichosocialinio darbuotojo darbą iš aprašomosios perspektyvos, geriausias kriterijus geresniam ar blogesniam aprašymui bei atitinkamai geresniam ar blogesniam psichosocialiniam darbui yra aiškios duotybės laikymasis. Papildomai aiškios (akivaizdžios) duotybės laikymasis sukuria ir pagrindą moksliniam patikimumui. Intuityvus patyrimo procesas taip pat yra aprašymo dalis. Psichosocialinis darbuotojas gali aprašyti tik tas prasmes (reikšmes), kurias yra intuityviai pats patyręs. Fenomenologiniu požiūriu, intuicija yra išorinių objektų duotybė sąmonėje. Nors aprašymas yra uždavinys, kuris niekuomet negali būti visiškai įgyvendintas, psichosocialiniai darbuotojai turi etinį įsipareigojimą dirbti aprašymo uždavinio išpildymo link, kuomet jų darbas susijęs su patirtine kito žmogaus tikrove. Iš fenomenologinės perspektyvos psichosocialinis darbas, kaip tyrimas, terapija ir konsultacija, vykdoma socialinių darbuotojų ar psichologų, nėra paremtas jokiu teoriniu mąstymu. Tai lengviau įsivaizduoti terapeuto ar konsultanto akimis nei tyrėjo, kadangi terapiniame ar konsultaciniame psichosocialiniame darbe yra įmanoma pasiekti tikslų visiškai neištariant nei vieno žodžio. Tuo tarpu psichosocialiniame tiriamajame darbe visuomet yra poreikis transformuoti intuityvų patirtinį supratimą į kalbinę išraišką.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"