Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Sisteminė pozityvios tėvystės raiškos ir ugdymo perspektyva

Review

Straipsnio tikslas apibrėžti tėvystės raiškos modelius bei išryškinti pozityvios tėvystės sampratą bei makro, mezzo ir mikrolygmens veiksnius, susijus su tėvystės raiška. Tėvystė aptariama kaip biologinė – socialinė asmens funkcija, specifinė veikla ir procesas. Išryškinami mikrolygmens veiksniai – asmenybės branda, šeimos sutelktumas ir lankstumas, mezzolygmens veiksniai – bendruomenės ir geros kaimynystės ryšiai bei makrolygmens veiksniai – socialinės, ekonominės, teisinės sąlygos. Straipsnyje aptariama pozityvios tėvystės ugdymo programos bei jų reikšmė užtikrinant šeimai pagalbos tęstinumo procesą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"