Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Tarp skurdo ir sporto pasiekimų: neįgalių žmonių įvaizdis lietuvos žiniasklaidoje

Review

Straipsnyje pristatomi Lietuvos žiniasklaidoje identifikuojami neįgalių žmonių įvaizdžiai, kurie išskirti remiantis dviem dimensijomis: požiūrio į neįgalų žmogų ir konteksto, kuriame neįgalūs žmonės pateikiami. Suvokimas, kad neįgalūs žmonės diskriminuojami ir patiria nelygybę, padeda modeliuoti socialinio darbo metodus taip, kad jie prisidėtų prie šios grupės žmogaus teisių įgyvendinimo, lygybės ir nediskriminavimo.
Reikšminiai žodžiai: negalia, neįgalūs žmonės, neįgalumas, įvaizdis, žiniasklaida, žiniasklaidos stebėsena, stereotipai, žmogaus teisės, diskriminacija.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"