Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbo profesinis organizavimasis: Istorija, tikslas ir galimybės

Review

Socialinis teisingumas ir advokatavimas yra socialinio darbo profesijos šerdis. Be to, socialinis darbas – tai organizatorių profesija. Socialinis darbas suvienija žmones siekti bendro tikslo, kurti organizuotas grupes siekiant paremti grupės žmonių vertybes ir poreikius bei skatina grupės narių paramą vienas kitam. Šiuo straipsniu siekiama paskatinti socialinius darbuotojus naudoti advokatavimo principus plėtojant ir stiprinant socialinio darbo profesines organizacijas ir kartu siekti socialinio darbo profesijos pripažinimo bei socialinės politikos įtakos. Diskusija apie profesinės grupės organizavimosi trukdžius paremta organizacinės psichologijos tyrimais. Apie profesinių grupių organizavimąsi apsunkinančius trukdžius diskutuojama Lietuvos valstybės raidos kontekste. Diskutuojama, kaip tam tikras mąstymas gali trukdyti profesinei grupei organizuotis. Esminiais trukdžiais yra įvardyti tokie įsitikinimai, kad organizuotis sunku; grupė neras bendro tikslo; grupė neturės įtakos turintiems galią; profesionalų organizacija bus pakeista ar išsklaidyta, kai pasikeis politikai. Organizavimosi nauda aptariama siekiant suprasti organizuoto aktyvumo teikiamas galimybes. Kolektyvinės derybos, atlyginimų padidinimai, profesinė parama, nario balso turėjimas, teisingumas ir sąžiningumas, darbo saugos pagerėjimas, sveikata ir saugumas, apdovanojimai ir paskatinimai yra pristatomi kaip nauda, kurią gauna organizuotos grupės ar profesionalų organizacijos. Straipsnyje pristatyta trumpa socialinio darbo profesinio organizavimosi istorija Jungtinėse Amerikos Valstijose. Atkreipiamas dėmesys, kad debatai yra natūralūs socialinio darbo profesijos ir jos organizavimosi raidos procesai. Profesinės organizacijos gali būti kuriamos paremiant ir advokataujant jos narių profesinėms vertybėms, tikslams ir planams. Įvertinantis tyrinėjimas (angl. Appreciative Inquiry) straipsnyje pristatomas kaip metodas, padedantis plėtoti ir stiprinti profesinių grupių organizacijas.
Įvertinančiu tyrinėjimu siekiama atrasti ir stiprinti turimas profesinės grupės ar organizacijos stiprybes, be to, jas panaudoti išsiaiškinant tikslus ir kuriant bendrą viziją bei bendrus ateities planus. Straipsnyje pateikiami praktiniai įrankiai, kaip profesinė grupė ar organizacija gali plėtoti savo organizaciją.


Reikšminiai žodžiai: socialinis darbas, profesinis organizavimasis, organizavimosi trukdžiai, organizavimosi nauda, įvertinantis tyrinėjimas.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"