Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Sėkmingas senėjimas: daugiadimensis požiūris

Review

Straipsnyje siekiama apžvelgti daugiadimensį požiūrį atspindinčias sėkmingo senėjimo sąvokas ir modelius. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad sėkmingo senėjimo supratimas ir tyrinėjimas kaip daugiadimensio konstrukto leistų visapusiškiau suprasti patį reiškinį. Įvertinimo priemonių, kuriomis remiantis būtų galima atrinkti nesėkmingai senstančius vyresnio amžiaus asmenis, kūrimas ir plėtotė bei teorinių modelių pritaikymas padėtų vyresnius asmenis labiau integruoti į visuomenę, spręsti iškilusius sunkumus ir gerinti jų psichosocialinį funkcionavimą.


Reikšminiai žodžiai: senatvė, sėkmingo senėjimo modeliai, vyresnio amžiaus žmonės, daugiadimensis požiūris.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2024. "Social work: experience and methods"