Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Grupės narių abipusės pagalbos ypatumai socialiniame darbe su jaunimo grupėmis

Review

Lietuvoje stokojama darbų, tiriančių ar aprašančių abipusės pagalbos modelį ar jo principų taikymą socialiniame darbe su grupėmis. O kitose šalyse abipusė pagalba pripažįstama kaip socialinio darbo su grupe pagrindas. Kadangi bendraamžių grupė jaunuoliams tampa paramos šaltiniu, itin svarbu šio amžiaus grupėje pastebėti ir išnaudoti jaunų žmonių stiprybes bei gebėjimą ir norą padėti vienas kitam. Šio tyrimo tikslas – atskleisti grupės narių abipusės pagalbos ypatumus socialiniame
darbe su jaunimo grupėmis, jaunimo grupių vadovų ir dalyvių požiūriu.


Reikšminiai žodžiai: abipusė pagalba, socialinis darbas su grupe, socialinis darbas su jaunimu.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2023. "Social work: experience and methods"