Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio darbuotojo patirtis mokomosios praktikos procese

Review

Straipsnyje analizuojama socialinio darbuotojo, kaip praktikos vadovo, patirtis socialinio darbo mokomosios praktikos metu. Mokomosios socialinio darbo praktikos tikslas – patikrinti ir įtvirtinti teorines žinias, įgytas studentams mokantis specialybės bei specializacijos dalykų, padėti jiems suformuoti profesinius įgūdžius bei pasirengti savarankiškam darbui. Mokomosios praktikos metu studentą lydi praktikos vadovas – socialinis darbuotojas, kuris yra patyręs specialistas, gerai išmano savo darbą ir moka padėti studentui įgyti socialiniam darbuotojui reikalingas kompetencijas. Nagrinėjant socialinio darbuotojo, kaip praktikos vadovo, patirtis, atskleidžiama: 1) vadovavimo mokomajai praktikai reikšmė; 2) motyvai tapti studentų mokomosios praktikos vadovu; 3) sunkumai, su kuriais susiduria socialinis darbuotojas vadovaudamas mokomajai praktikai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"