Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Bendradarbiavimo su organizacijomis patirtis organizuojant socialinio darbo studentų praktiką

Review

Straipsnyje trumpai pristatoma socialinio darbo praktikos vieta studijų programoje, jos sąsajos su dėstomomis teorinėmis disciplinomis. Straipsnyje apibendrinama 6 metų pagrindinių studijų praktikos programos organizavimo patirtis. Pristatant programos dalyvius, aptariami ir įvertinami jų tarpusavio ryšiai, atsakomybė bei įsitraukimas į praktikos procesą. Remiantis sukaupta patirtimi, pateikiamos įžvalgos apie tai, kas įtakoja sėkmingą arba priešingai – nesėkmingą praktikos programos įgyvendinimą konkrečioje organizacijoje. Analizuojama organizacijos vidaus kultūros, atsakomybių pasidalinimo, nuostatų į studentą bei komunikacijos tradicijų įtaka studentų praktikos procesui.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"