Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Studento praktikos procesas ir praktikos vieta

Review

Socialinio darbo mokymas ir praktika yra svarbūs socialinio darbuotojo kvalifikacijos dėmenys. Refleksyvios praktikos metu atrandama dermė tarp teorinių žinių ir praktinės patirties. Praktikos metu studentas formuoja save kaip būsimą socialinį darbuotoją, įgyja savo veiklos stilių bei mokosi užmegzti bendradarbiavimu pagrįstus santykius su kolegomis ir klientais. Straipsnyje apžvelgiamas ir analizuojamas studento praktikos procesas konkrečioje praktikos vietoje. Tikimasi, kad pateikta analizė padės socialinio darbo mokymo procese dalyvaujančioms šalims atrasti naujus veiklos aspektus bei paskatins dialogą tarp teorinio ir praktinio mokymo įstaigų.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"