Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Praktikos vadovas (mentorius) socialinio darbo mokomojoje praktikoje

Review

Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – atskleisti ir detalizuoti mentoriavimo organizavimo aspektus ir funkcijas mokomojoje socialinio darbo praktikoje. Tyrimo objektas – mentoriavimo organizavimo aspektai ir funkcijos mokomojoje socialinio darbo praktikoje. Straipsniu siekiama atsakyti į klausimą: kokie yra mentoriavimo organizavimo aspektai ir funkcijos mokomojoje socialinio darbo praktikoje? Pirmojoje dalyje aptariama mentoriavimo samprata, pagrindinės mentoriaus funkcijos. Antroji dalis supažindina su organizaciniais mentoriavimo aspektais. Trečiojoje dalyje pristatomi mentoriavimo aspektai mokomojoje socialinio darbo praktikoje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"