Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Šeimos išsaugojimo galimybės: sprendimų priėmimas galių santykių kontekste

Review

Šeimos atvejo peržiūra – sprendimo priėmimo dėl vaiko ateities šeimoje modelis, atkeliavęs iš Didžiosios Britanijos. Peržiūroje dalyvauja skirtingų sričių specialistai. Esant tarpdisciplininei situacijai, susikuria įtampų laukas tarp socialinių paslaugų teikėjų, nes kiekvienas jų į peržiūrą ateina su savais tikslais bei funkcijomis. Tyrimo tikslas – atskleisti galios santykių ir sprendimo priėmimo sąsajas šeimos atvejo peržiūros procese. Tyrimui atlikti naudotas kokybinis aprašomasis tyrimo metodas. Informacija tyrimui surinkta naudojant pusiau struktūruotą interviu. Surinktiems duomenims apdoroti naudotas temų analizės instrumentas. Jei šeimos atvejo peržiūros procese pasirenkamas komunikacinis modelis, siekiant etiško sprendimo priėmimo, komunikacija vyksta dialogu, jei dominuoja galių modelis, sprendimą gali priimti vienas žmogus. Pasirinkus globą kaip alternatyvą, rizikuojama dar labiau pakenkti visiems šeimos nariams.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"