Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Laikinųjų globėjų patirtys bendraujant su globojamo vaiko tėvais

Review

Straipsnyje analizuojamas, pagrindžiamas ir apibendrinamas bendravimo tarp globėjų ir globojamų vaikų tėvų pobūdis, bruožai. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog tik sisteminis požiūris socialiniam darbuotojui leidžia analizuoti socialines situacijas remiantis holistinėmis perspektyvomis, koncentruojant dėmesį į globėjų ir globojamo vaiko tėvų bendravimą. Atkreiptinas dėmesys tiek į globėjų, tiek į globojamo vaiko tėvų šeimų sistemas, jų tarpusavio sąveiką bei galimus efektus. Gauti rezultatai padeda suvokti socialinio darbo vystymo su globėjų bei globojamo vaiko šeimomis galimybes, siekiant užtikrinti sėkmingą jų bendravimą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"