Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Socialinio dalyvavimo plėtotė vaikų dienos centruose

Review

Straipsnyje analizuojamos socialinės rizikos šeimų vaikų socialinio dalyvavimo galimybės, šio proceso bruožų raiška kasdieniame gyvenime bei vaikų dienos centrų veikla, nukreipta į socialinio dalyvavimo plėtotę. Atskleidžiama socialinio dalyvavimo bruožų – „savigarba ir jos palaikymo būdai“, „savirealizacijos būdai ir paieška“, „svajonės ir lūkesčiai dėl ateities veiklos“ – raiška kasdienėje socialinės rizikos šeimų vaikų veikloje bei reikšmė jų socializacijos ir individuacijos procesams. Analizuojama, kokios ugdomosios ir socialinės paslaugos turėtų būti teikiamos vaikų dienos centruose, plėtojant socialinį dalyvavimą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"