Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Lyčių aspekto integravimas socialiniame darbe

Review

Remiantis Lietuvos ir ES dokumentais bei moksline literatūra, straipsnyje atskleidžiama lyčių aspekto integravimo strategijos (angl. gender mainstreaming) samprata bei pateikiami lyčių lygybės perspektyvą integruojantys metodai socialinės apsaugos institucijose savivaldybių lygmenyje bei tiesioginiame socialiniame darbe su klientais.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2020. "Social work: experience and methods"