Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos galimybės Lietuvoje

Review

Straipsnyje analizuojama nepilnamečių nusikalstamumo prevencinių programų situacija Lietuvoje bei apžvelgiama užsienio šalių patirtis
įgyvendinant šio tipo programas. Minėtos programos analizuojamos remiantis konkrečiais principais, apžvalgoje daug dėmesio skiriama
programoms, akcentuojančioms paslaugas šeimai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"