Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Prekybos moterimis aukų reabilitacijos galimybės

Review

Straipsnyje analizuojamos moterų, patekusių į prekeivių žmonėmis vergiją, reabilitacijos proceso galimybės, raiškos savitumai. Straipsnio
tikslas yra atskleisti šio proceso ypatumus, išorinius bei vidinius veiksnius, galinčius lemti reabilitacijos sėkmę ar išryškinti sunkumus. Pristatant tyrimo rezultatus, pateikiamas kokybinis tyrimas, kuriame analizuojama reabilitacijos proceso dalyvių (prekybos moterimis aukų,
socialinių darbuotojų, policijos pareigūnų) požiūris vertinant šio proceso raidą.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"