Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Apie šiuolaikinę supervizijos sampratą

Review

Straipsnyje šiuolaikinės supervizijos samprata siejama su istoriniu šalies, kurioje teikiama ši paslauga, kontekstu. Pristatoma supervizoriaus, kaip atitinkamų parengtinių salygų architekto, praktika, praplečiamas konsultavimo erdvės supratimas, nagrinėjami tokie klausimai kaip paisytinas supervizijos kanonas, supervizoriaus atsakomybę už organizaciją, pusiausvyros tarp profesijos ir organizacijos užtikrinimas ir kiti šiuolaikinės supervizijos praktikoje ir teorijoje aktualūs aspektai.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"