Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Supervizija vaikų globos institucijoje

Review

Straipsnio tikslas – atskleisti supervizijos reikšmę vaikų globos institucijoje, išryškinant supervizijos teikimo procesą. Stacionariose vaikų globos institucijose auga vaikai, į jas patekę iš sudėtingų situacijų biologinėse šeimose, patyrę aktyvų ir (ar) pasyvų smurtą. Dėl didelio darbo krūvio, psichologinės įtampos ir nuolat besikartojančių stresinių situacijų darbuotojams gresia „perdegimo" sindromas. Darbuotojams teikiama supervizija yra reikšminga vykdant „perdegimo" sindromo prevenciją, keliant kvalifikaciją.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"