Socialinis darbas

patirtis ir metodai

Supervizija socialiniame darbe: paramą teikiantis bendradarbiavimas

Review

Straipsnyje analizuojama paramą teikiančio bendradarbiavimo situacija socialinio darbo praktikoje, pabrėžiant socialinio darbo ir supervizijos konteksto kompleksiškumo svarbą. Aptariami profesionalų ir organizacijų bendradarbiavimo trukdžiai, įvardijamos galimos supervizijos temos. Tekste siekiama pagrįsti socialinio darbo ir supervizijos sąsajų aktualumą, nurodant esminę paramą teikiančio bendradarbiavimo reikšmę ir supervizijos, kaip įgalinančios paramos, atlikimo formos vaidmenį bei problemiškumą organizacijų praktikoje.

Nuorodos:

vdult baneris SMF baneris sdk baneris sdk baneris

Creative Commons License

Copyright © 2013 - 2021. "Social work: experience and methods"